Afternoon Check up (โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย)


การตรวจสุขภาพตอนนี้...ไม่จำเป็นต้องมาแต่เช้าอีกต่อไป เพราะที่ รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่่ เราออกแบบโปรแกรมตรวจสุขภาพให้กับคุณ โดยไม่ต้องเริ่มตรวจแต่เช้า และไม่ต้องงดน้ำงดอาหารอีกต่อไป

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เข้ารับบริการเวลา 12.00น.-15.00น. เท่านั้น
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจให้กับผู้อื่นได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 ทุกวัน เวลา 12.00น.-15.00น.
  • รอผลการตรวจ ประมาณ 1 ชั่วโมง 
  • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์