โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด Lung Cancer Screening Program


 

มะเร็งปอด หนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยทั้งชายและหญิง การตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกจะช่วยให้มีโอกาสรักษาหายได้ มะเร็งปอด…ไม่สูบบุหรี่ก็สามารถเป็นได้ มาช่วยกันลดความเสี่ยงของการเสียชีวิต ตรวจเช็คสุขภาพปอดกันตั้งแต่วันนี้ก่อนจะสายเกิน

 

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ แทนได้
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องเข้ารับการตรวจภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม หรือตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์การตรวจให้บุคคลอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้มีผลตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 ทุกวัน เวลา 07.00น.-16.00น.
 • รอผลการตรวจ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
 • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์