โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง


โรคหลอดเลือดสมอง (STROKE) เป็นโรคอันดับต้นๆ ที่ทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตและเป็นสาเหตุหลักในการเกิดโรคอัมพฤษ์ อัมพาต การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว

 • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ แทนได้
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องเข้ารับการตรวจภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม หรือตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น
 • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์การตรวจให้บุคคลอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้มีผลตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
 • ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 ทุกวัน เวลา 07.00น.-16.00น.
 • รอผลการตรวจ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
 • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์