โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี


“ตรวจสุขภาพประจำปี” ความสำคัญในชีวิตที่ไม่ควรมองข้าม...

เพราะร่างกายที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานผนวกกับอายุที่เพิ่มขึ้น อวัยวะต่างๆ จึงมีความเสื่อมและความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมากมาย การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการค้นหาความเสี่ยงและความเสื่อมของร่างกายในเบื้องต้น ซึ่งหากตรวจพบความผิดปกติก็จะสามารถป้องกัน ตรวจเพิ่มเติม และรักษาได้ทันที เพราะหากพบเร็ว รักษาไว โอกาสหายก็ย่อมมากกว่า

 

  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เท่านั้น
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจะต้องมารับการตรวจภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อโปรแกรม หรือตามที่ระบุไว้ในโปรโมชั่น
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมสามารถโอนสิทธิ์ในการตรวจให้กับผู้อื่นได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 ทุกวัน เวลา 07.00น.-16.00น.
  • รอผลการตรวจ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
  • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์ กรณีมีรายการตรวจมะเร็งปากมดลูก ะจัดส่งภายใน 2-3 สัปดาห์