โปรแกรมตรวจสุขภาพหลังจากติดเชื้อ Covid-19


เพราะโควิด-19 เป็นโรคที่ส่งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวต่อร่างกาย ผู้ป่วยบางรายอาจมีสุขภาพไม่แข็งแรงดังเดิมผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 บางรายอาจยังรู้สึกไม่หายดี และยังมีอาการหลงเหลือหลังจากติดเชื้อโควิด
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรับการรักษาหายดีแล้ว 4 -12 สัปดาห์ขึ้นไป
  • โปรแกรมนี้ใช้ได้เฉพาะที่โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เท่านั้น
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  • ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมไม่สามารถงดตรวจรายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ติดต่อลงทะเบียน ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 2 ทุกวัน เวลา 07.00น.-16.00น.
  • รอผลการตรวจ ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
  • รับการตรวจร่างกาย และอธิบายผลการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  • สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ จะจัดส่งภายใน 1-2 สัปดาห์